Catalogus “10 jaar Galerie- Kunsthandel De Rijk” – Jan. 2007

 

 COLOFON
Voorwoord: Eugène en Heleen De Rijk
Fotograaf: Piet Gipsen
Ontwerp, coördinatie en samenstelling:
Eugène and Heleen De Rijk
Drukwerk: Edauw en Johannissen Den Haag
Deze catalogus is uitgegeven naar aanleiding van “10 jaar Galerie-
Kunsthandel De Rijk” en begeleidt de verkoopexpositie
20 januari t/m 4 maart 2007 in onze galerie en op Art Rotterdam,
7 februari t/m 12 februari 2007.
Noordeinde 105
2514 GE Den Haag
The Netherlands
T +31(0)70 356 02 74
E-mail galeriederijk@hetnet.nl
www.galeriederijk.com Openingstijden:
Donderdag t/m Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak
© Galerie- Kunsthandel De Rijk Den Haag
Overname van gehele of gedeeltelijke inhoud van deze catalogus is
zonder uitdrukkelijke toestemming van de samensteller niet toegestaan.